המחלקה המסחרית - מקימים ומלווים עסקים

08-6235588
המשרד מלווה חברות ויחידים בתחום העסקי והמסחרי, הן בשלבי ההקמה והן בשלבים העסקיים השונים.

המשרד מקים ומלווה חברה (חברות רגילות, חברת אחזקות, חברות מדף וכדומה), עמותה (מלכ"ר), שותפות, אנשים פרטיים ויחידים (עוסקים מורשים), החל מייעוץ וליווי משפטי שוטף, עריכת הסכמי מייסדים וחוזים שונים, גבייה, ניהול משא ומתן בארץ ובחו"ל וייצוג בבתי המשפט ורשויות המדינה. 
המשרד ערוך לבצע עבור לקוחותיו בדיקות נאותות (Due Diligence) לצורך בחינה משפטית של עסקים ו/או חברות, הדרושה ללקוחות בטרם ייכנסו ו/או ישקיעו בעסקים ו/או חברות אלה.

המשרד מטפל בענייני הרגולציה הקשורים לעסקים ובכללם; רישיונות עסק, מכון התקנים, בדיקת דרישות לרישיונות ממשרדי המדינה השונים בהתאם לחוקים ולתקנות השונות וליווי העסקים בהשגת רישיונות אלה וכן טיפול וייעוץ בעניינים רגולטורים שונים.

עו"ד במשרד מכהנים כמנכ"לים, דירקטורים, שותפים ויועצים בתאגידים שונים ובעלי אוריינטציה עסקית.
 
 
רחוב ויצמן 10, ת.ד 18068, באר שבע, מיקוד: 8418001    |     טלפון: 08-6235588    |     פקס: 08-6231155