נזיקין וביטוח לאומי

08-6235588
עורכי הדין בתחום זה פועלים מול המוסד לביטוח לאומי למימוש זכויותיהם של נפגעי עבודה, נפגעי פעולות איבה, נכים בנכות כללית, לוקים במחלות מקצוע, קצבאות שאירים, קצבת ניידות ויתר הזכויות המעוגנות בביטוח הסוציאלי. 

בתחום הנזיקין, משרדנו מייצג נפגעי תאונות דרכים, בנזקי גוף ורכוש מול חברות הביטוח, נפגעי גוף כתוצאה מרשלנות ותאונות אחרות, נזקי רכוש.
 
 
רחוב ויצמן 10, ת.ד 18068, באר שבע, מיקוד: 8418001    |     טלפון: 08-6235588    |     פקס: 08-6231155