סע"ש 25988-03-14 חאלד אלעוברה נ' עיריית רהט (תביעה)
צ"ו 2409-01-14 חאלד אלעוברה נ' עיריית רהט (בקשה לביזיון בית משפט)

ע"ע 43016-09-14 עיריית רהט נ' אלעוברה חאלד (ערעור)

 
בית הדין האזורי לעבודה קיבל את תביעתו של התובע וקבע כי פיטוריו מעיריית רהט נעשו מתוך מניעים פוליטיים וזרים, משכך חייב את העירייה להשיב את התובע לעבודתו על כל סמכויותיו ותנאיו.        
תא 7565/01 אלעוברה סאלמה נ' עו"ד נשר נפתלי דור אנרגיה בע"מ
 
תביעת נזיקין בקשר לנזקים שנגרמו לתובע בעת שננקטו נגדו הליכי הוצל"פ. בית המשפט חייב את עו"ד שייצג את הזוכה בתיק ההוצל"פ ואת החייבת לפצות את התובע בנזקים שנגרמו לו בניהול ההליך.
ע"א 1203/01 אברהם בן חמו נ' חברת ישראכרט 
 
בערעור שהוגש על פסק דינו של בית משפט השלום, הפך בית משפט המחוזי את החלטת בית משפט השלום וקבע כי חברת ישראכרט לא עמדה בנטל הכבד הרובץ לפתחה בטענת זיוף ומרמה. כמו כן קבע בית המשפט כי העובדה שהמערער חזר בו מהסכמתו להיבדק ע"י מכשיר פוליגרף אין בא כשלעצמה כדי להוות ראיה פוזיטיבית למעשה המרמה הנטען ובכך כשלה חברת ישראכרט וחויבה להשיב למערער את סכום תביעתו. 
תע"א 2325/09 חיים טובים נ' המועצה הדתית ערד
 
בית הדין לעבודה קיבל את תביעתו למענק פרישה, אי תשלום הפרשות לקרן השתלמות, דמי הבראה ופדיון ימי חופשה של נבחר ציבור, שכיהן כיושב ראש המועצה הדתית בערד ואשר סיים את תפקידו בשל החלטת ממשלה בעניין המועצות הדתיות, ודחה טענות המועצה הדתית לכך שבהיותו נבחר ציבור אין הוא זכאי לתשלומים אלו. 
עת"מ 326/09 אלקרינאוי סלימאן נ' עיריית דימונה
 
עתירה מנהלית שהוגשה כנגד עיריית דימונה. לטענת העותר הצעתו במכרז למתן שירותי פינו וסילוק אשפה הייתה נמוכה ביותר מההצעות שהוצאו ובוודאי מההצעה הזוכה ומשכך יש לבטל את זכייתה של הזוכה. בית המשפט קבע כי החלטת וועדת המכרזים הייתה כדין, שכן, השיקול של ההצעה הנמוכה ביותר אינו השיקול הבלעדי לפיו תכריע ועדת המכרזים ויש לשכלל פרמטרים נוספים, בהם עלתה ההצעה הזוכה על הצעתו של העותר. 
תא 3716/09 מכלוף נעמן נ' בר שירה (עציר) ואח'
 
בית משפט השלום חייב את הנתבע בהשבת כ- 200,000 ₪ שנלקחו מהתובע ודחה את טענתו של הנתבע 1, ששכר זה מגיע לו כשכר טרחה עבור ביצוע עבודה לתובע, וזאת בשים לב לעדותו הלא מהימנה של הנתבע 1 וכן לעובדה שלא הייתה כל ראיה בכתב להתחייבות התובע. בפסק הדין חייב בית המשפט את הנתבעת 2, בת זוגתו של הנתבע 1, להשיב הכספים, למרות שלא לקחה חלק פעיל בעסקה אך נהנתה כבת זוגתו של הנתבע 1 מכספים אלו. 
ב"ל 12675-12-11 ויגדר ברקו נ' המוסד לביטוח לאומי
 
בית הדין האזורי לעבודה קיבל את ערעורו של המערער על החלטת המוסד לביטוח לאומי הדוחה זכאותו לקבלת קצבת שאירים עם מותה של בת זוגתו וקבע כי חרף העובדה שבני הזוג התגרשו זמן קצר לפני מותה, המערער הוכיח כי היה ידוע בציבור של המנוחה לאחר הגירושין ומשכך עונה להגדרת החוק וזכאי לקבל קצבת שאירים.
תא 27553/08 סלע חברה למוצרי בטון בע"מ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, רצף בשומרון  בע"מ בפירוק.
 
בתיק זה עתר מפרק חברת רצף בשומרון בע"מ לחייב את חברת סלע חברה למוצרי ביטון בע"מ לשלם לקופת הפירוק סך של כ- 200,000 ₪ בגין עשיית שימוש במיכלית. החלטה זו נסמכה על פסק דין של בית משפט השלום בתל אביב במסגרת ת.א 27553/08 לפיו נדחתה תביעה לסעד הצהרתי של חברת סלע להכיר בה כבעלים של המיכלית. בית המשפט המחוזי קבע כי על חברת סלע לשלם לקופת הפירוק שוויה של המיכלית שמוערך בסך 160,000 ₪. 
תא"ק 17010-01-13 מוזיאון הזכוכית נ' עיריית ערד
 
בית משפט השלום דחה בקשת רשות להתגונן של מוזיאון הזכוכית בערד בעניין תשלומי ארנונה בטענה שהיא פטורה מתשלומי ארנונה מכוחה של הבטחה שלטונית. בית המשפט בהחלטה מנומקת קבע את התנאים הנדרשים לתמיכה בטענה של הבטחה שלטונית ולאחר שמיעת העדויות קבע כי טענת ההגנה של מוזיאון הזכוכית הינה טענת בדים שאינה מצדיקה מתן רשות להתגונן.
הפ 6044/08 חממה משה נ' עדרי עדה
 
בית המשפט המחוזי דחה בקשת המבקש לתקן ולחלופין לבטל את פסק הבוררות בהתאם להוראות חוק הבוררות. כבר בתחילת פסק הדין קבע בית המשפט כי יש לקבל טענת ההתיישנות שהועלתה ע"י המשיבה תוך שבית משפט הקובע כי יש להעניק פרשנות דווקנית להוראות חוק הבוררות. מעבר לצורך בית המשפט התייחס לכל הטענות שהועלו ע"י המבקש ודחה אותן אחת לאחת. 
08-6235588

פסקי דין |  עו"ד ליאור מרקוביץ' ושות'

 
רחוב ויצמן 10, באר שבע, מיקוד: 8418001    |     טלפון: 08-6235588    |     פקס: 08-6231155  |  הצהרת נגישות